Bokeributiken

Från hjärta till hjärta 2010

79 SEK
Dikter och texter på både svenska och ryska.

Idén till boken Från hjärta till hjärta härrör från medlemmarna i ett litterärt sällskap som skapades för flera år sedan och verkar inom ramen för Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv). 

Boken innehåller verk av flera författare. Det är människor av olika nationaliteter, olika åldrar och olika öden. De förenas av en önskan att uttrycka och dela med sig av känslorna och förståelsen för livet. Temana och motiven är ganska varierande: glädje och sorg, kärlek och separation, det goda och det onda, naturen, själens "rymd", trassliga relationer mellan människor och öden - kort sagt allt som berör oss i vardagen. Och var och en av författarna har lyckats säga något om det på sitt eget sätt.

För urvalet av texter skapades Skruvs litterära råd, bestående av personer med erfarenhet av arbeta professionellt med litterära verk. Alla verk i boken ingår på två språk, ryska och svenska. Dessutom innehåller boken en text skriven på vitryska.

Skruv håller regelbundna träffar som ägnas åt litteratur, kultur och traditioner i de östslaviska länderna, och de är populära bland både ryssar och svenskar. Detta är mycket viktigt, eftersom det hjälper oss att komma närmare och förstå varandra bättre.