Bokeributiken

Småland skriver x 2

179 SEK
Två småländska novellantologier: Småland skriver! och Småland skriver igen!

Bakom denna bok står föreningen Skrivarnätet Småland och bakom varje bokstav en smålänning. Här födda eller boende, utflyttade eller inflyttade eller som på annat sätt har anknytning till Småland.