Bokeributiken

Vårsymfoni (F-pris)

79 SEK
Diktsamling av Ruth Märta Widgren

Författare
 utgivna på Bokeri Förlag kan beställa upp till 5 ex av sina egna böcker åt gången till F-pris + frakt via Bokeributiken. Vill du beställa större kvantiteter - Skicka ett mail till Bokeri Förlag!

Återförsäljare av böcker från  Bokeri Förlag (mindre bokhandlar och föreningar) kan beställa upp till 5 ex av boken till F-pris + frakt åt gången. Större kvantiteter beställs via mail till Bokeri Förlag eller via Bokrondellen. OBS! För att beställa böcker till F-pris som återförsäljare krävs organisationsnummer. Ange detta i meddelanderutan vid beställning!